Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, Kristiansund

Eline Skog Havnerås

2018-07-05 12.18.48

Eline Skog Havnerås

- Jeg vil anbefale barnehagelærerutdanningen
til de som liker å jobbe med barn
og som kjenner at dette er viktig arbeid

- Og jeg vil veldig gjerne anbefale DMMHs linje her i Kristiansund. Her er det veldig dyktige lærere og svært godt studiemiljø.


Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse

4 år, deltid nett-/samlingsbasert.

Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund og er samlingsbasert med ca. 4 samlinger per semester. I tillegg er det digital undervisning  i tidsrommet 8.30 - 15.00 en dag i uka utenom samlingsukene.

Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Ledelse er en viktig del av utdanningen, i dette studiet legger vi vekt på å styrke de ulike måtene ledelse skjer i barnehagen.

 

- Undervisninga er lagt opp sånn at vi har
tredagers samlinger en gang i måneden,
også har vi nettundervisning hver tirsdag.
Det er veldig fint at det er lagt opp sånn for
da får man mulighet til å jobbe samtidig.

Eline Skog Havnerås

Eline Skog Havnerås2