Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, Kristiansund

Elisabeth Marie Søyseth

2018-07-05 12.18.48

Elisabeth Marie Søyseth

- Jeg har valgt Dronning Mauds fordi jeg liker veldig godt å jobbe sammen med barn. Det har jeg gjort så lenge jeg kan huske.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse i Kristiansund

4 år, deltid nett-/samlingsbasert.

Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund og er samlingsbasert med ca. 4 samlinger per semester. I tillegg er det digital undervisning  i tidsrommet 8.30 - 15.00 en dag i uka utenom samlingsukene.

Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Ledelse er en viktig del av utdanningen, i dette studiet legger vi vekt på å styrke de ulike måtene ledelse skjer i barnehagen.

 

- Koronaen har jo påvirket oss ekstremt mye.
Jeg føler selv at jeg blir litt mindre motivert
når all undervisningen er nettbasert.

- Men vi har jo gjort vårt beste for å gjøre
den nettbaserte undervisningen så bra som
mulig og lærerne gjør så godt de kan for at vi
skal være motiverte til å gjøre det bra både
for oss selv og for andre.

 

Elisabeth Marie Søyseth


Les mer om Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid i Kristiansund

 

Elisabeth Marie Søyseth5