Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kr.sund
Maria selmer-olsen
MariaSelmerOlsen

Maria Selmer-Olsen

-Med forsterkning på ledelse får du en "vanlig" barnehagelærerutdanning, men gjennom undervisninga i alle fire studieår så har vi et spesielt fokus på ledelse.

- Deltidsstudiet kan passe for deg som ikke har mulighet til å studere på heltid. Mange kombinerer dette studiet med å jobbe i barnehage ved siden av.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse

4 år, deltid nett-/samlingsbasert.

Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund og er samlingsbasert med ca. 4 samlinger per semester. I tillegg er det digital undervisning  i tidsrommet 8.30 - 15.00 en dag i uka utenom samlingsukene.

Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Ledelse er en viktig del av utdanningen, i dette studiet legger vi vekt på å styrke de ulike måtene ledelse skjer i barnehagen.


- Som pedagogisk leder så skal du lede
læringsprosesser i personalgruppa
og bidra til et bevisst og reflektert
pedagogisk miljø. Da vil du ha nytte
av en forsterking i ledelse.

 

Maria Selmer-Olsen

 

Les mer om barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse

IMG_5850