Barnehagelærerutdanning, heltid
Marius Bjønnes
MariusBjønness

Marius Bjønnes

- Jeg føler teori og praksis er veldig koblet opp mot hverandre her på DMMH.


- Kunst kan være en annen måte å snakke på når noe er vanskelig. Det er en måte å bli kjent med barna på og en måte de kan bli kjent med deg.

Barnehagelærerutdanning, heltid

Gjennom barnehagelærerutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket.

 

- De som burde søke på DMMH er de som ønsker å jobbe med mennesker, og som ønsker å jobbe med barn. Det er de som ser for seg en hverdag som ikke er lik hver dag.


Marius Bjønness


Les mer om barnehagelærerutdanning, heltid

MariusBjønness2