Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv
Markus Køteles, student
MarkusKøteles

Markus Køteles

- Det beste er at man tilhører en gruppe, at man har en tilhørighet, man blir sett av medstudenter og lærere.

- De som bør studere ved DMMH til høsten er de som er interessert i en lederutdanning, og de som vil det beste for de aller minste.

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

3 år, heltid.

Gjennom barnehagelærerutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket.

Studentene vil på dette studiet tilegne seg en spesiell kompetanse tilknyttet pedagogisk virksomhet og tilrettelegging i barnehagens uteområde, nærmiljø og natur.


- I dette studiet legges det mye mer vekt
på det å være ute, det å kunne flytte
barnehagehverdagen utendørs.

Markus KøtelesLes mer om barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv.

MarkusKøteles2