Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Michael Torgersen
MichaelTorgersen

Michael Torgersen


- Det å ha mannfolk i barnehagen er svært viktig. Det å være et forbilde for barn, særlig når det kommer til gutter.

- Mange tror at det eneste vi gjør er å bytte bleier og sånn, men det er det absolutt ikke. Vi bygger grunnmuren til barna.

Barnehagelærerutdanning med vekt å flerkulturell forståelse

3 år, heltid.

Gjennom barnehagelærerutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket.

Studieprogrammet tar opp tema som er relevante for å kunne jobbe i barnehager preget av kulturelt og språklig mangfold.


- Jeg valgte denne linja fordi den var unik,
faktisk den eneste linja i hele Norge
med vekt på flerkulturell forståelse.

 

Michael Torgersen


Les mer om barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

MichaelTorgersen2