Master barnekultur og kunstpedagogikk
Siri bull karlsen
SiriBullKarlsen2

Siri Bull Karlsen

- Jeg valgte å ta en master fordi jeg ville ha litt større tyngde når det kom til det kunstfaglige i utdanningen min.

- Studiet er aktuelt for de som har tatt bachelor på Dronning Mauds, men også for lærere og andre. Jeg har blant annet en arkitekt og folk som jobber på museum i klassen min.

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Vil du bli en pådriver for kunst- og kulturfag i barnehagen? Vil du arbeide som lærer i videregående skole, vil du arbeide som lærer i musikk eller kunst og håndverk i grunnskolen, som pedagog i kulturskolen, på kunst- og kulturfaglige arenaer som museer, musikkutøvende arenaer, teaterscener, eller i offentlig administrasjon?

Da kan dette være studiet for deg!


- Dette er en master som fokuserer på
barnas kultur og deres egenhet og deres
kunstneriske prosesser i hverdagen.


Siri Bull Karlsen


Les mer om master i barnekultur og kunstpedagogikk


SiriBullKarlsen