Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Therese Maria Ignacio Bjørnaas,  Førsteamanuensis i RLE
ThereseBjørnaas

Therese Maria Ignacio Bjørnaas

- Det er holdningene til studentene som er så viktig. Det er jo de som skal ut i barnehagene. Det er de som blir rollemodeller og som skal påvirke barna i barnehagen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse.

3 år, heltid.

Gjennom barnehagelærerutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket.

Studieprogrammet tar opp tema som er relevante for å kunne jobbe i barnehager preget av kulturelt og språklig mangfold.


- Jeg ønsker at vi bryter med denne polariseringen, så ingen som blir definert som normal eller unormal. Det har jeg lyst til at studentene skal ta med seg ut i barnehagene.

 

Therese Maria Ignacio Bjørnaas


Les mer om barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse


ThereseBjørnaas2