Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Therese Maria Ignacio Bjørnaas,  Førsteamanuensis i RLE
ThereseBjørnaas

Therese Maria Ignacio Bjørnaas

- Når jeg underviser pleier jeg å ta fram caser fra en barnehagehverdag med et etiske dilemma knyttet til dette å bli annerledesgjort. Studentene får mulighet til å løse disse casene basert på det pensum de har lest.

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse.

3 år, heltid.

Gjennom barnehagelærerutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket.

Studieprogrammet tar opp tema som er relevante for å kunne jobbe i barnehager preget av kulturelt og språklig mangfold.


- Jeg etablerer et "safe space" i klasserommet, der
studentene kan komme med sine tanker og holdninger
som vi så snakker om og der vi jobber oss gjennom det.

 

Therese Maria Ignacio Bjørnaas


Les mer om barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
ole_ekker_dmmh_09_11_2020_imgp1697_mindre